Politika reklamacije artikala kupljenih u Jump2Sport web shopu

Politika reklamacije artikala kupljenih u Jump2Sport web shopu

1. Ako prodani artikl ima nedostatak, kupac može:

a) Dati izjavu o smanjenju cijene ili povlačenju iz kupoprodajnog ugovora, osim ako Jump2Sport zamijeni neispravan artikl s drugim, besprijekornim artiklom ili otkloni nedostatak. Udio umanjene cijene u odnosu na cijenu koja proizlazi iz sporazuma, mora biti jednak udjelu vrijednosti artikla koji je neispravan u odnosu na artikl bez nedostatka. Kupac se ne može povući iz ugovora ako je kvar na Proizvodu beznačajan;

b) Jump2Sport je dužan artikl s materijalnim nedostatkom zamijeniti s artiklom koji nema materijalni nedostatak ili ukloniti nedostatak u razumnom roku i bez pretjeranih neugodnosti za kupca, u skladu s pravilima i važećim zakonom;

c) Kupac ne može odustati od ugovora ako je nedostatak artikla beznačajan za upotrebu; niti može zahtijevati da takav artikl zamijeni za drugi artikl bez nedostatka, niti da se nedostatak ukloni.

2. Umjesto uklanjanja nedostatka kako je predložio Jump2Sport, Kupac može zatražiti zamjenu artikla za drugi artikl bez nedostataka, uklanjanje nedostatka, osim ako je način koji je odabrao Kupac nemoguće izvesti ili bi zahtijevao previsoke troškove u usporedbi s načinom koji je predložio Jump2Sport. Pri procjeni jesu li troškovi previsoki, uzima se u obzir vrijednost artikla bez nedostatka, vrsta i težina nedostatka, kao i neugodnosti koje bi drugačiji način rješavanja nanio kupcu.

3. Reklamaciju na artikl kupljen u Jump2Sport web shopu može se podnijeti pismenim putem ili e-poštom.

4. Kupac je dužan dostaviti artikl u sjedište tvrtke, kako bi Jump2Sport mogao odgovoriti na reklamaciju kupca odnosno da kupac ostvari svoja prava.

5. Za podnošenje reklamacije na artikl potrebno je dostaviti dokaz o kupnji (npr. račun, R1 račun, ispis iz banke u slučaju plaćanja karticom). Preporučuje se da se uz artikl kojeg se reklamira dostavi i odgovarajuća reklamacijska izjava.

6. Preporučuje se da se u reklamacijsku izjavu uključi:

a) informacije o okolnostima predmeta kojeg reklamirate, posebno o vrsti nedostatka i datum nastanka;

b) način rješavanja reklamacije: zamjena, umanjena cijena ili odustajanje od ugovora; i

c) kontaktne podatke osobe koja podnosi reklamaciju.

7. Jump2Sport će se odazvati na zaprimljenu reklamaciju odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako je kupac zatražio zamjenu artikla ili uklanjanje nedostatka odnosno je dao izjavu o smanjenju cijene s navedenim iznosom, a Jump2Sport nije odgovorio na ovaj zahtjev u roku od 14 dana od dana njegova primitka, smatra se da Jump2Sport zahtjev smatra opravdanim.

8. Jump2Sport je odgovoran ako se utvrdi materijalni nedostatak u roku od dvije godine od datuma kada je kupac kupio artikl. Kupac ima pravo podnijeti zahtjev za uklanjanje nedostatka ili zamjenu artikla za drugi artikl bez nedostataka, u razdoblju jedne godine, od datuma kada se utvrdi materijalni nedostatak, međutim, u slučaju Narudžbe od strane kupca, rok zastare ne može završiti prije isteka roka navedenog u prvoj rečenici.

9. Jump2Sport sudjeluje u izvan sudskom rješavanju sporova. Ova odredba ne predstavlja obvezu za Jump2Sport ili kupca da se obrate izvan sudskom rješavanju sporova. Pozivamo vas da postupak rješavanja reklamacije nije dovoljan za rješavanje predmeta.